WIJKRAAD
vergaderinfo
De Wijkraad komt iedere eerste maandag van de maand bijeen.

Middels het contactformulier kunt u ook aan- c.q. opmerkingen doorgeven.

Verslagen