WIJKRAAD
Kernteam

Kernteam

In onze wijk zijn verschillende professionals actief. Ze komen gemiddeld 1x per maand bij elkaar in het kernteam.

Het kernteam is een samenwerkingsnetwerk, bestaande uit de organisaties ONS welzijn, Politie Brabant Noord-Oost, Woningbouwvereniging BrabantWonen en de gemeente Oss (afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Wijkzaken). Dit zijn de vaste partners. Afhankelijk van het onderwerp kan het kernteam uitgebreid worden met andere professionals

De leden van het kernteam houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen hun werkgebieden en overleggen en stemmen zaken voor en van de wijk op en met elkaar af.

Samenstelling Kernteam CKM 

Gebiedsbeheerder
Dhr. Wilco van den Broek  
Telefoon 14 0412
W.van.den.Broek@oss.nl

Wijkagent Politie Maasland
Dhr. T. Rijkers
Telefoon 09008844
ton.rijkers@politie.nl

Brabant Wonen
Jessica Adelaars – Woonconsulent Wijken
Britt de Louw – wijkbeheerder CKM
088 – 281 6000
j.adelaars@brabantwonen.nl
b.de.louw@brabantwonen.nl

Sociaalwerker Ons-Welzijn
Nezahat Akbal
Telefoon 0883742525
nezahat.akbal@ons-welzijn.nl

Wijkcoƶrdinator
Lieke Verbrugge 
Telefoon 140412
l.verbrugge@oss.nl