WIJKRAAD
Uw wijkraad

De wijkraad is een overheidsinitiatief, namelijk een B&W – adviesorgaan en is gekoppeld aan een bepaalde wijk. De wijkraad heeft als missie het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger en het betrekken van bewoners bij het fysiek beheer en de leefbaarheid van de wijk.

Wijze van benoeming

De wijkraad draagt, in samenspraak met de wijkstichting, de 7 personen voor aan B&W danwel verloopt de benoeming door B&W via verkiezingen. Beroepskrachten hebben in het overleg een adviserende rol.

Doel

De wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen territorale gebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en beheer en inrichting van openbare ruimte.

 

Functies en taken

 • Signaleren en analyseren van knelpunten.
 • Belangen behartigen van de wijkbewoners.
 • Informatie verstrekken aan de wijkbewoners.
 • Organiseren en bevorderen van inspraak door bewoners bij b.v. bewonersavonden.
 • Intermediair tussen bewoners en instanties.
 • Afstemming bereiken met betrokken organisaties.
 • Adviseren van betrokken organisaties.
 • Beheer leefbaarheidsbudget (beslissingsbevoegdheid).
 • Een verwijzende functie.

Voorwaarden

 • Vertegenwoordiging zoveel mogelijk een afspiegeling van de wijk.
 • Mensen met voldoende kennis, inzet en tijd.
 • Netwerk van buurtvertegenwoordigers.
 • Ondersteuning door de wijkcoƶrdinator.
 • Goede contacten met het kernteam, wijkstichting en verdere netwerken.
 • Ruimte voor vergaderingen.
 • Budget – communicatiemiddelen in de wijk.